Aanmelden

Als je wilt deelnemen aan een cursus of workshop, of een feestje met een creatieve activiteit wilt organiseren in het atelier, neem dan contact met mij door te mailen naar ingrid@atelieraandestreepen.nl  of   bel /  stuur een berichtje naar 

06-57 34 37 36.

Ik stuur je dan een inschrijfformulier toe. 

Algemene voorwaarden

Betreffende:  Cursussen, workshops, feestjes, persoonlijke begeleiding, coaching.  

 

1.      Inschrijving is slechts mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier.

2.      Inschrijvingen voor cursussen vinden in principe plaats in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Echter wanneer het voor uzelf of andere cursisten van belang is de groepssamenstelling te wijzigen, kan ik hier van af zien. 

3.      De cursusprijs in het atelier is inclusief koffie/thee/frisdrank voor 2 personen.  Een begeleider of iemand die door de cursist begeleid wordt kan gratis mee iets drinken en eventueel meedoen met de cursist.

Bij workshops en feestjes wordt uitgegaan van een prijs per persoon, inclusief materiaalkosten en inclusief koffie/thee/frisdrank. In bepaalde gevallen kan ik een

 minimumprijs vaststellen.

4.    Betaling van de kosten voor een cursus/workshop/feestje/persoonlijke begeleiding is mogelijk door overschrijving naar rekeningnummer NL44 INGB 0005 0343 04 

 t.n.v. G.P.M. van den Boom van Helvoort.

 Eventueel kan contant betaald worden.

5.      Als de cursus of workshop niet doorgaat door te weinig aanmeldingen ontvangt u het reeds betaalde cursusgeld terug.

6.      Als de cursus of workshop voor u niet doorgaat, omdat er geen plaats is in de groep, wordt samen met u gezocht naar een ander moment om alsnog deel te kunnen nemen. Wanneer het niet mogelijk is een ander geschikt moment te vinden, ontvangt u het reeds betaalde cursusgeld terug.

7.      Als een les niet doorgaat omdat ik ziek ben of om een andere reden afwezig ben, zullen we samen kijken naar een andere datum om de les alsnog door te laten gaan. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u het betreffende lesgeld terug.

8.      Afwezigheid tijdens een cursus of workshop verplicht mij niet tot het terugbetalen van het cursusgeld. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, dient u uzelf 24 uur van te voren af te melden en kunt u de les binnen enkele weken inhalen. Anders worden de kosten in rekening gebracht.

9.      Het is mogelijk om een cursus / workshop te volgen in gezelschap van een betrokkene die gratis meekomt. Dit gezelschap is bij een cursus bij voorkeur steeds dezelfde persoon. Alleen na overleg is het mogelijk om af en toe iemand anders mee te nemen.

10.   Bij cursussen is er een maximum van 8 aanwezigen bij een groep; in principe betreft het 4 cursisten en 4 betrokkenen. Bij uitzondering kan gekozen worden voor meer cursisten.

11.   Een cursus start bij inschrijving van 3 cursisten. Bij minder inschrijvingen heb ik het recht om de cursus te annuleren. U ontvangt in dat geval het volledige cursusgeld terug.

12.   Op verzoek kan een cursus, workshop of feestje gegeven worden op een andere locatie dan het atelier.

13.   Ik ben niet aansprakelijk voor letselschade, schade aan spullen van derden en verlies of diefstal. Ook eventuele anderen die helpen in/bij het atelier of bij creatieve activiteiten op locatie zijn hiervoor niet aansprakelijk.

14.   Foto’s van de werkstukken kunnen door mij gebruikt worden voor Social Media of de website. Wanneer ik foto’s met herkenbare gezichten wil plaatsen, vraag ik aan de betreffende persoon/personen altijd of hij/zij daar toestemming voor geeft. Als het foto’s betreft van kinderen onder 16 jaar, vraag ik tevens toestemming aan de ouders/verzorgers.


Kom gerust eens kijken in het atelier!