Schildercursus voor kinderen 

 Lessen tekenen, schilderen en knutselen in vaste groepjes van maximaal 6 kinderen

Wat doen we?
We werken in de lessen met verschillende technieken bv. acrylverf, oliepastel, pastelkrijt, ecoline, in combinatie met knutselen met verschillende materialen. Ik kies hierbij thema's die aansluiten bij de tijd van het jaar en de belevingswereld van de kinderen.

Het doel
- Gezelligheid en ontspanning. Het is in deze lessen in eerste instantie de bedoeling om te zorgen voor gezelligheid en
ontspanning.
- Ontwikkeling  Met  de activiteiten wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd op motorisch,
sociaal-emotioneel en cognitief vlak. 
- Zich uiten De kinderen kunnen zich uiten d.m.v. creatieve communicatie:  ik probeer zowel tijdens het werken als bij het bekijken van het eindresultaat een gesprekje te voeren met de kinderen.  .  

Leeftijd 

kinderen van 4 t/m 7 jaar 

kinderen van  8 t/m 12 jaar. 

Te zijner tijd ga ik misschien de groepjes nog verder opsplitsen  om beter bij het functioneren en de belevingswereld van het kind aan te kunnen sluiten. 


Frequentie en tijdsstip
kinderen van 4 t/m 7 jaar : nu 1x per maand, in principe elke eerste zaterdag van de maand
voorlopig op zaterdagen van 13.00 uur tot 14.30 uur.  

 

kinderen van 8 t/m 12 jaar : 2x per maand,  in principe elke eerste en derde zaterdag van de maand voorlopig op zaterdagen van 15.00 uur tot 16.30 uur. 


Kosten   

€ 100,00 voor 10 keer inclusief materialen.   Je betaalt hierbij steeds voor 10 lessen. 

 Als een kind een keer niet kan komen, is het mogelijk om de les op een ander moment in te halen.