Coaching

Voor kinderen en jongeren met een hulpvraag kan ik teken-, schilder- en/of knutselactiviteiten aanbieden. 

Mogelijke hulpvragen: 

Na intake en observatie zijn er vaak meerdere sessies met vervolgopdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind/de jongere. De activiteiten worden ingezet voor creatieve communicatie en helpen bij hun verdere ontwikkeling.

We werken met individuele opdrachten en duo-opdrachten.  

Aanmelding/ verwijzing:

Een ouder/verzorger meldt het kind/de jongere aan.  Het wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Er is geen verwijzing nodig van een arts. Het is echter soms wel zinvol om gegevens uit te wisselen met de huisarts, een andere hulpverlener of de leerkracht van het kind. Contact met deze personen loopt altijd via de ouder/verzorger.

Kosten:

€ 40,- per sessie.